המשרד לשירותי דת

Ministry of Religious Services

רישום באינטרנט

יום הנישואין הוא אירוע משמעותי בחייו הרוחניים והאישיים של האדם. על-מנת להפוך את הליך רישום הנישואין לנוח ונעים, באפשרותכם להזין כאן את פרטיכם ולחסוך זמן יקר בבואכם ללשכת הנישואין בה בחרתם להירשם.


לעת עתה ניתן להירשם באמצעות אתר האינטרנט רק למועצות הדתיות המפורטות ברשימת הבחירה. לרישום נישואין ביתר המועצות הדתיות יש לפנות ישירות למועצה הדתית בה אתם מעוניינים להירשם.

calendar
image groove

מילוי פרטי

חתן

image bride

מילוי פרטי

כלה

נתוני זיהוי החתן:

לתשומת לבך, אם קיימת תעודת זהות יש לקלוט את תעודת הזהות ולא דרכון

נתוני זיהוי הכלה:

לתשומת לבך, אם קיימת תעודת זהות יש לקלוט את תעודת הזהות ולא דרכון

נתוני חתן:

calendar

נתוני כלה:

calendar

חתן:

{{aliaValidationMsg}}

כלה:

{{aliaValidationMsg}}

פרטי התקשרות חתן:

פרטי התקשרות כלה:

טלפון נוסף

חתן:

כלה:

חתן:

כלה:

מען החתן:

מען הכלה:

הפנייה זו לקראת הנישואין באינטרנט אינה מהווה פתיחת תיק נישואין / אישור לרישום נישואין. כדי להמשיך בתהליך רישום הנישואין יש להגיע למועצה הדתית / ללשכת הנישואין

להסברים נוספים על המשך תהליך הרישום לחצו כאן