המשרד לשירותי דת

Ministry of Religious Services

זוגות נרשמים לנישואין

בהתאם להנחיית המשרד לשירותי דת הקובע כ׳ יש לפרסם את דבר הרישום לנישואין מיד עם פתיחת תיק הנישואין.

(שמות הנרשמים לנישואין המופיעים באתר זה כוללים את לשכות רישום הנישואין המופיעות במסך. יתר לשכות רישום הנישואין ממשיכות לפרסם בעיתונים המקומיים)

תוצאות חיפוש|נמצאו {{dataLength}} תוצאות
{{bg.Groom.BrideGroomName}}

מצב אישי: {{bg.Groom.MaritalStatus}}

שם האב: {{bg.Groom.FatherName}}

ארץ לידה: {{bg.Groom.BirthCountry}}

ישוב: {{bg.Groom.CityName}}

{{bg.Bride.BrideGroomName}}

מצב אישי: {{bg.Bride.MaritalStatus}}

שם האב: {{bg.Bride.FatherName}}

ארץ לידה: {{bg.Bride.BirthCountry}}

ישוב: {{bg.Bride.CityName}}

{{bg.AuthorityName}}